פרס קרן קיימת לישראל לאופרה “דן השומר”

פרס קרן קיימת לישראל לאופרה “דן השומר”

פרס קרן קיימת לישראל לאופרה “דן השומר”
Palestine Post
5 בנובמבר, 1945

Palestine Post
5 בנובמבר, 1945

קונצרט הגאלה של “דן השומר” שבוצע ע”י האופרה העממית הארצישראלית בתל אביב במוצאי שבת, בא לציין את קבלת הפרס המיוחד שקרן קיימת לישראל העניקה לאופרה העברית הראשונה.
מר א. קמיני נשא דברים בשם קק”ל ומר מ. שלוש הודיע, בשם שוחרי האופרה העממית הארצישראלית, על מתן פרס מיוחד בסך 50 לירות פלסטינאיות למלחין, מר מרק לברי.
מאסטרו ברנדינו מולינרי, שנכח באולם, נפגש עם המבצעים בעת ההפסקה.

לפרטים נוספים על היצירה: דן השומר, אופרה, אופוס 158

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

*