מקורות

מחקר

כל כתבי היד של מרק לברי שמורים בספרייה הלאומית.

מוציאים לאור

המכון למוזיקה ישראלית – המכון למוזיקה ישראלית (IMI) הוא המו”ל הגדול ביותר של יצירותיו של לברי, מלבד העמותה למורשת מרק לברי.
העמותה למורשת מרק לברי אמונה על הוצאתם לאור של כתבי יד שטרם נדפסו. לבירורים, פנו אלינו.

מוזיקה לרכישה