Category Archives: נבל

שלושה קטעים לנבל, אופוס 282 (1959)

מזמור לדוד – ריקוד חתונה תימני – דבקה

סולו: נבל

משך: 9 דקות

הקלטה: אין

מו”ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
שלוש קטעי הסולו הקצרים לנבל הולחנו בשנת 1959, במהלך תחרות הנבל הראשונה בישראל.
  • מזמור לדוד מציג את כוחו של הנבל בצלילים ארוכים וממושכים.
  • ריקוד חתונה תימני הינו לירי ואינטימי כמחולה האיטי והענוג של הכלה התימנייה.
  • דבקה (ריקוד ערבי) מציג את הפריטה הנקישתית של הכלי.

חמישה קטעים ליריים לנבל, אופוס 313 (1962)

Marche Grotesque – Chant D’Amour – Melodie Orientale – Berceuse – Chanson Orientale

הקלטה: אין

סולו: נבל

משך: 16 דקות

מו”ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
קטעים קצרים אלה כתב לברי לבתו אפרת אשר החלה ללמוד נגינה בנבל באותה העת.

  • שיר לכת גרוטסקי – Marcia
  • שיר אהבה – Andante
  • מנגינה מזרחית – Adagio
  • שיר ערש – Andantino
  • שיר מזרחי – Adagio