Category Archives: כלי (סולו)

חמישה קטעים ליריים לנבל, אופוס 313 (1962)

Marche Grotesque – Chant D’Amour – Melodie Orientale – Berceuse – Chanson Orientale

הקלטה: אין

סולו: נבל

משך: 16 דקות

מו”ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
קטעים קצרים אלה כתב לברי לבתו אפרת אשר החלה ללמוד נגינה בנבל באותה העת.

  • שיר לכת גרוטסקי – Marcia
  • שיר אהבה – Andante
  • מנגינה מזרחית – Adagio
  • שיר ערש – Andantino
  • שיר מזרחי – Adagio