Category Archives: תיאטרון

מנחם מנדל החולם, אופוס 103 (1939)

הערה: גרסה זו (אופוס 103) נכתבה להצגת תיאטרון. “מנחם מנדל החולם”, אופוס 105, נכתבה כסוויטה לתזמורת סימפונית.

תזמור: 1/pic,1,2,asx,1–2,2,1,1–hp,accordion-timp+2-str

משך: 55 דקות

מו”ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
המוזיקה למחזהו של שלום עליכם נכתבה להפקה של תיאטרון האֹהל בשנת 1939. המחזה עלה בהופעת הבכורה ב-25 באוקטובר, 1939.

בשנת 1940 הלחין לברי סוויטה לתזמורת, המבוססת על המוזיקה שכתב במקור למחזה.…

מסעות בנימין השלישי, אופוס 34 (1936)

הקלטה: אין

תזמור: 1/pic,0,1,0-1,2,1,0- per-pn-str

משך: 40 דקות

המחזה מאת: מנדלי מוכר ספרים

מו”ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
המוזיקה למחזהו של מנדלי נכתבה עבור הפקה של תיאטרון “האֹהל” , שהוצגה לראשונה ב-21 ביולי, 1936.

לברי תזמר את המוזיקה באופן שיתאים להרכב הנגנים המצומצם שהיה ברשות התיאטרון.…